Tidslinje helårsbokslut

På denna sida får du en översiktlig tidplan över helårsbokslutet. I vänsterkanten hittar du den fördjupade tidplanen och checklista.