Om kunder med speciella fakturakrav

Många kunder använder sig av skanning när de hanterar sina inkommande fakturor. På denna sida hittar du brev som kunder skickat till oss med uppgifter för sina faktureringsadresser och referenser. Dessa måste du ange när du ställer ut fakturan för att kunden ska betala denna.

Vid fakturering med sådan faktureringsadress är det viktigt att ange tydlig referens så att fakturan i slutändan når rätt person för attest. Finns inte de obligatoriska uppgifterna med kan fakturan komma att skickas tillbaka till oss med försenad betalning som följd.

Filerna är sorterade i bokstavsordning efter kundens namn i mapparna nedan.

Obs! Klicka på symbolen med fyra pilar om du vill öppna brevet i ett större format.

 

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor ska skickas till samtliga statliga kunder och några icke-statliga, så kallade e-fakturakunder. Även till dessa kunder är det viktigt att du anger rätt referens. Dessa referenser finns sammanställda på kunden i Raindance. Informationen syns även när du ställer ut fakturan.