Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bokslut på institution

Bokslut på institution

Vid varje helårsbokslut ska din institution upprätta ett internt bokslut enligt ett universitetsgemensamt beslut. Sektionen Ekonomi gör stickprov för att kvalitetskontrollera materialet. Detta beslut gäller från och med helåret 2006.

Förvaltningschefens beslut om bokslut på institution, 2006-11-21 Dnr I B 13 6227/06 (PDF 53 kB, ny flik)

Från och med helårsbokslutet 2020 är det fyra uppgifter som ska lämnas in när det gäller bokslut på institution. Bokslutsansvariga bjuds in till en mapp i LU Box och laddar där upp underlagen i respektive undermapp under bokslutsåret. Det är fakultetsekonomerna som har utsett de bokslutsansvariga.

Bokslutsansvariga (länk till LU Box, ny flik)

De fyra uppgifterna är:

Avstämning stödverksamhet som tidigare ingått i Bokslut på institution lämnar du numera istället in via verksamhetsrapporten i EOS.

Tidplan

De dokument som gäller inventering av anläggningstillgångar ska vara uppladdade senast den 30 november innevarande bokslutsår. De övriga tre uppgifterna ska laddas upp efter helårsbokslutet. Se tidplan och checklista för exakt datum.

Tidplan och checklista

LU Box

Filerna ska laddas upp i de avsedda mapparna i LU Box. Bokslutsansvariga har tillgång till dessa mappar. Om du saknar tillgång: Skicka ett meddelande via vårt supportformulär där du väljer kategori "Bokföring och avstämning - Bokslut".

Sektionen Ekonomis supportformulär

Obs! Döp filerna så att institutionens kostnadsställe/kostnadsställeintervall står först i filnamnet, t ex "XXXXXX Inventeringsrapport". Filnamnet ska följa innehållet i dokumentet. Mer specifik information om filnamn finns under respektive mapp i LU Box. Om institutionen saknar utfall på någon av posterna så behövs ingen fil laddas upp i den mappen.

Logga in i LU Box

Hur du skapar ett konto som universitetsanställd i LU Box

Klicka på Säker inloggning nedan så kommer du in i aktuellt års mapp i LU Box. Obs! Kontrollera att du kommit in i rätt undermapp när du ska lägga till filer.

 

 

Ändra meddelandeinställningar

Tips: Ändra så att du inte får e-postmeddelande från LU Box varje gång någon laddar upp dokument. Det gör du under de tre prickarna som finns vid mappen. Välj där Egenskaper och sedan Mappinställningar. Markera "Åsidosätt mina standardinställningar för meddelanden".

Du kan även ändra för hela ditt konto i LU Box. Det gör du via kontoinställningar som du når om du klickar på ditt namn i den gröna listen längst upp i LU Box. Välj ”Meddelanden” och bocka ur de meddelandetyper du inte önskar få till din inkorg.

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Kontakta oss via vårt supportformulär

Sektionen Ekonomis supportformulär