Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2021: Helårsbokslut

Här finns information om helårsbokslutet 2021.

Läs våra senaste ekonomimeddelanden:

Inför helårsbokslutet den 31 december 2021

Nyheter

Kontrollera listan med ej hanterade fakturor i Lupin och be berörda att ta hand om dem:

Kontrollera ej hanterade fakturor i Lupin

Saknar du en inbetalning? Besök sidan där sektionen Ekonomi lägger ut inbetalningar som inte kunnat placeras:

Kontrollera listan över oklara inbetalningar

Tidplan och material

Tidplan och checklista till helårsbokslutet

Guider till periodisering i Raindance

Bokslutsspecifikationer och -kommentarer ska lämnas via rapporter i Raindance:

Guide - Kommentarer och specifikationer vid helårsbokslutet (692 kB, ny flik)

Utgiftsperiodisering (XLS 33 kB)

Varje månad är det viktigt att vara i fas med detta:

  • Tömma utredningskontot.
  • Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden.
  • Rätta felaktigt kostnadsförd anläggningstillgång från kostnadskonto till konto 10000.
  • Åtgärda nya och preliminära poster i Kund- och Leverantörsreskontran samt Internfaktureringen.
  • Registrera och godkänn villkor för automatisk samfinansiering för nya projekt.
  • Boka om/rätta löner och utlägg då ombokning inte kunnat göras i Primula Web.
  • Registrera/komplettera intrastatuppgifter.

Anvisningar till "bokslut på institution"/Specifikationer och kommentarer i samband med bokslutet

En nyhet för helårsbokslutet 2021 är att specifikationer, underlag och kommentarer till bokslutsposter ska lämnas i rapporter i Raindance. Bokslutsansvariga på respektive institution kommer att ha tillgång till rapporterna. Sista datum för inlämning/komplettering för posterna anges i tidplanen.

I samband med denna förändring slopas begreppet ”Bokslut på institution”.

Guide - Kommentarer och specifikationer vid helårsbokslutet (692 kB, ny flik)

Rapport för inventering av anläggningstillgångar ska som tidigare meddelats sparas i LU Box och har sista datum 30 november innevarande år.