2019: 1:a tertialbokslutet

Här finns information om första tertialbokslutet 30 april 2019.

Material

Tidplan och checklista

Kontrollera ej hanterade fakturor i Lupin

Kontrollera listan över oklara inbetalningar

Läs även våra senaste ekonomimeddelanden:

Inför tertialbokslutet den 30 april 2019

Nyheter

Varje månad är det viktigt att vara i fas med detta:

  • Tömma utredningskontot.
  • Definitivregistrera anläggningstillgångar med anskaffningsdatum i perioden.
  • Rätta felaktigt kostnadsförd anläggningstillgång från kostnadskonto till konto 10000.
  • Åtgärda nya och preliminära poster i Kund- och Leverantörsreskontran samt Internfaktureringen.
  • Registrera och godkänn villkor för automatisk samfinansiering för nya projekt.
  • Boka om/rätta löner och utlägg då ombokning inte kunnat göras i Primula Web.
  • Registrera/komplettera intrastatuppgifter.

Fler tidpunkter finns i tidplanen