Avgiftsfinansierad verksamhet enligt regleringsbrevet

I universitetens regleringsbrev, bilaga 4, anges att myndigheterna får bedriva följande verksamhet:

 • Beställd utbildning (konto 33100, verksamhet 58): högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte enligt överenskommelse med det andra svenska lärosätet eller med ett utländskt lärosäte. Krav på full kostnadstäckning.
 • Uppdragsutbildning (konto 33200, verksamhet 54) enligt förordningen 2002:760 om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Uppdragsutbildningen hanteras av LUCE som vidarefördelar intäkten till institutionen. Observera att Lunds universitet har en policy för uppdragsutbildning - se Regelverket. Krav på full kostnadstäckning.
  Regelverket (Medarbetarwebben)
 • Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter (konto 33600, verksamhet 11): Faktureras av sektionen Ekonomi. Krav på full kostnadstäckning.
 • Uppdragsforskning (konto 33300, verksamhet 55): Krav på full kostnadstäckning.
  Läs mer om uppdragsforskning och hur du skiljer den från bidrag
 • Högskoleprov (konto 31121, verksamhet 11): Redovisas av sektionen Student och utbildning.
 • Upplåtande av bostadslägenheter (konto 33500): Lunds universitet får ingå hyresavtal för bostadslägenheter för att upplåta lägenhet i andra hand till utländska studenter inom utbytesprogram med andra länder och till gästforskare vid universitetet, under förutsättning att de inte är anställda vid universitetet. Dessa intäkter får disponeras i verksamheten och innebär inte krav på full kostnadstäckning. Redovisas på den verksamhet där kostnaden uppstår. 
 • Biljett- eller programintäkter (konto 33510): Gäller försäljning av biljetter eller program vid slutproduktioner för avgångsstudenter inom konstnärlig utbildning. Dessa intäkter får disponeras i verksamheten och innebär inte krav på full kostnadstäckning. Redovisas på den verksamhet där kostnaden uppstår. 
 • Inträde till museum (konto 33530). Lunds universitet får ta ut avgifter i sin museiverksamhet. Dessa intäkter får disponeras i verksamheten och innebär inte krav på full kostnadstäckning. Redovisas på den verksamhet där kostnaden uppstår.

För de fyra förstnämnda uppdragsverksamheterna gäller full kostnadstäckning. För Högskoleprovet finns det reglerat i regleringsbrevet hur mycket man får ta betalt. För övriga finns det alltså inget krav på full kostnadstäckning.