Grundläggande regelverk - annorlunda i statlig verksamhet

Det regelverk som gäller för statliga myndigheter överensstämmer i stora delar med det regelverk som gäller för företag och andra organisationer i Sverige. Grundprincipen är att redovisningen ska ske i enlighet med god redovisningssed och ge en rättvisande bild av den verksamhet som den ska återspegla. Men i vissa fall finns skillnader mellan statlig redovisning/styrning och annan redovisning/styrning. Detta gäller bland annat ekonomiska mål för verksamheten och att det finns reglerat vilken verksamhet varje myndighet får bedriva.

Ekonomiskt mål

För företag är normalt sett det ekonomiska målet att gå med vinst. För statliga myndigheter däremot är pengarna inte målet utan medel. Målet för högskolesektorn är att bedriva högkvalitativ och internationellt konkurrenskraftig utbildning och forskning. Pengarna ska möjliggöra verksamheten.

Se Verksamhet vid Lunds universitet