Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nu kan du påbörja periodiseringsarbetet och lämna vissa specifikationer och kommentarer

Nu kan du påbörja periodiseringsarbetet

Pålägg och den automatiska samfinansieringen har bokförts och verksamhet 91 har fördelats i Raindance. Periodiseringsmodulen är öppen.

På Ekonomiwebben finns en checklista och översikt samt beskrivningar av de olika stegen i periodiseringsarbetet i Raindance.

Periodisering av inkomster och utgifter

Specificera och kommentera vissa balansposter

Bokslutsspecifikationer

Bokslutsspecifikationerna kan du registrera redan nu:

Senast 14 januari:

  • Institutionsförskott handkassa, konto 15650
  • Utredning inkomster, konto 25924

Senast 19 januari:

  • Varulager o förråd, konto 14100
  • Övriga avsättningar, konto 22500
  • Deposition nycklar, konto 26320
  • Manuell periodisering, konto 15800, 16110, 16190, 27121, 25934 (bokförs av sektion Ekonomi)

Tänk på att specificera beloppet med rätt tecken (debet/kredit).

Bokslutskommentarer

Förfallna kundfakturor äldre än 180 dagar

Denna bokslutskommentar bör du göra så snart som möjligt, men allra senast 31 januari. Gör du den senare i januari så kommer eventuella betalningar från kunder med.

Kontroll periodisering – passerad dispositionstid och vilande projekt

Dessa bokslutskommentarer kan du inte göra förrän efter att all central bokföring är klar. Vi återkommer med instruktioner när allt är bokfört (preliminärt 21 januari).

Instruktioner

På Ekonomiwebben finns en guide för hur du lämnar in dessa bokslutsspecifikationer och -kommentarer.

Guide - Kommentarer och specifikationer vid helårsbokslutet (692 kB, ny flik)