Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Servicetelefon, momskompensation, inventering, ny projektrapport i Kuben samt kemikalieskatt

Servicetelefonen 24600 – ändrade öppettider fr.o.m. 4 september

  • Måndag-fredag kl. 10-12, 13-15. E-post besvaras från kl. 9.

Förtydligande angående momskompensation vid enklare förtäring för externa deltagare

I information om de nya representationsreglerna som skickades ut i juni var det inte klart hur enklare förtäring till externa deltagare skulle hanteras.

ESV har sedan gått ut med följande information:

  • Det är syftet med själva mötet som är avgörande för om utgifterna ska ses som extern representation eller inte. Förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde som ges till externa deltagare i samband med arbetsmöten ses enligt ESV:s tolkning inte som extern representation eftersom det inte finns något representationssyfte i ett arbetsmöte. Dessa utgifter ger därmed full kompensationsrätt för den ingående mervärdesskatten på samma sätt som för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde som ges till personalen.
  • Om det däremot bjuds på förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde till externa representanter i samband med förhandlingar av olika slag, eller för att inleda eller upprätthålla goda förbindelser med externa parter, ska utgifterna för förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde ses som extern representation. Därmed har myndigheten ingen kompensationsrätt för den ingående mervärdesskatten på dessa utgifter.

Lathund representation m.m. (PDF 59 kB, nytt fönster)

Bokslut på institution - ändrade rutiner

Riksrevisionen hade i revisionen av årsbokslut 2016 synpunkter på den del som avsåg ”inventering anläggningstillgångar” i Bokslut på institution. Vi har därför ändrat rutinerna och sett över blanketterna.

Fr.o.m. innevarande bokslutsår gäller att

  • Inventeringen av anläggningstillgångar ska vara slutförd och samtliga underlag och blanketter ska vara inlagda i LU Box senast 30 november 2017.
  • Mappen för anläggningstillgångar i LU Box är uppdelad på 3 undermappar där inventeringsrapport och de olika blanketterna ska laddas upp i respektive mapp.
  • Rubriceringen ska följa de instruktioner som finns på Ekonomiwebben och i undertexten till respektive mapp i LU Box.
  • Samtliga blanketter har uppdaterats och inga gamla får användas annat än för er som har gällande dokument, som då kan laddas upp igen i 2017 års mappar. Övriga uppdaterar med de nya blanketterna.

Blanketter för anläggningsredovisning

Läs mer om bokslut på institution

Information om inventering

Ny projektrapport i Kuben för återrapportering i Prisma

Nu finns det en projektrapport i Kuben som ger stöd för att kunna göra återrapportering av de bidrag från Vetenskapsrådet, Forte och Formas som ska göras i Prisma.

För ytterligare information om återrapporteringsprocessen, se information hos Prismasupporten eller på respektive bidragsgivares webbplats.

Prismasupporten (extern webbplats, nytt fönster)

Rapporten kan även användas för återrapportering/uppföljning av bidrag från andra bidragsgivare t.ex. där återrapportering ska göras på avskrivningar istället för på inköpet av utrustning.

Skatt på kemikalier i viss elektronik, uppdaterad information

Som vi tidigare har informerat har det införts en ny skatt på kemikalier för viss elektronik från och med den 1 juli 2017. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter.

Eftersom universitetet för in och tar emot skattepliktiga elektronikvaror yrkesmässigt från ett annat EU-land är vi skyldiga att betala denna skatt.

Lunds universitet har valt att inte vara så kallad lagerhållare vilket innebär följande:

  • Skatten på produkter inköpta i Sverige hanteras som en kostnad på faktura från leverantören och skatten på produkter inköpta utanför EU hanteras via tullsedeln och innebär ingen åtgärd från universitetets sida.
  • När det däremot gäller inköp inom EU måste skatten för dessa produkter redovisas och betalas till Skatteverket av universitetet. Det innebär att beställaren i samband med beställning av vitvaror och övrig elektronik kontaktar Skatteverket för erhållande av blankett för redovisning och uträkning av skatten. Ifylld blankett ska skrivas på av behörig firmatecknare, det ombesörjer vi på sektion Ekonomi samtidigt som vi betalar in skatten. Den beräknade skatten + ev. förseningsavgift kommer att belasta samma aktivitet som inköpet av varan skett ifrån och blir en ökad kostnad för inköpet.

Sektion Ekonomi kommer att följa upp att skatten blir redovisad.

Då syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel och skatteberäkning och insamling av underlag är en krävande procedur uppmanar vi er att i första hand använda er av våra avtalsleverantörer på området och i undantagsfall köpa den här typen av varor från andra länder. Viktigt är också att tänka på vid upphandling om skatten tillkommer eller ingår i varans värde.

Mer information finns på Skatteverkets hemsida (extern webbplats, nytt fönster)

Senaste artiklar

2017-12-11
Ändrade öppettider 14 december
Ändrade öppettider 14 december
2017-12-08
Materialet från Ekonomidagen 30 november 2017
Materialet från Ekonomidagen 30 november 2017
2017-11-28
Ekonomidag 30 november
Ekonomidag 30 november
2017-11-15
Transaktionerna är nu på plats i EOS
Transaktionerna är nu på plats i EOS
2017-11-15
Inför helårsbokslutet den 31 december 2017
Inför helårsbokslutet den 31 december 2017

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 196 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 152 kB)