Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nytt om representation, kemikalieskatt, fakturor med mera

Här kommer ett utökat Ekonominytt med följande innehåll:

 • Slopad kompensationsrätt för ingående moms vid representation för myndigheter
 • Bakomliggande information ändrad för konto 57323 Måltid arbetsmöte
 • Återbetalning av utländsk moms från EU-land
 • Skatt på kemikalier i viss elektronik
 • Namnbyte på aktiviteter
 • Lista makulerade fakturor
 • Lista över artiklar med tillhörande konto
 • En påminnelse om rutinen vid externt samköp
 • Open Access - rekommendation från SUHF
 • Sektionen Ekonomis öppettider under sommaren

Slopad kompensationsrätt för ingående moms vid representation för myndigheter

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

Den nya regeln, som träder i kraft den 1 juli 2017, innebär att statliga myndigheter inte har rätt att bokföra och inte heller begära kompensation för ingående mervärdesskatt vid representation. Detta gäller all form av representation, till exempel måltider, kringkostnader och representationsgåvor. Observera att regeln gäller kostnader som bokförs som representation. Begreppet representation i bokföringssammanhang är smalare än begreppet representation när det gäller förmånsbeskattning.

De nya reglerna gäller även enklare förtäring där momsbegränsningsunderlaget är 60 kronor, detta ändras till att hanteras på samma sätt som personalvård vilket innebär att fullt momsavdrag är tillåtet.

För de fakturor och underlag som bokförs till och med juni (sista dag att hantera fakturor för juni i Lupin är 5 juli) tillämpas de gamla reglerna. Ingående moms får bokföras enligt de beloppsgränser som gäller för representation. För fakturor och underlag som bokförs från och med juli (fakturor hanterade i Lupin fr o m 6 juli) gäller den slopade kompensationsrätten som innebär att ingående moms bokförs som representationskostnad och inte som ingående moms.

När det gäller enklare förtäring till externa deltagare så har detta inte avhandlats färdigt så tills vidare gäller de gamla reglerna.

Uppdaterade lathundar 2017-07-06:

Lathund representation m.m. (PDF 59 kB, nytt fönster)

Quick guide to entertainment etc. (PDF 46 kB, new window)

Bakomliggande information ändrad för konto 57323 Måltid arbetsmöte

Kontot 57323 Måltid arbetsmöte avser arbetsmåltider (måltider som normalt skulle betalats privat) där den som åtnjuter en arbetslunch ska förmånsbeskattas och momsavdrag är inte heller tillåtet. Detta konto betraktas som en skattepliktig personalförmån och tills vidare har vi valt att behålla kontonumret men bakomliggande information är ändrad och inget som syns för användaren i t.ex. Lupin. Kontot kommer att redovisas under personalkostnader i rapporter istället som tidigare driftskostnader. Därför är det viktigt att tänka på att vissa projekt inte tillåter denna typ av kostnad och det är viktigt att noga överväga om kostnaden är tillåten eller inte. Generellt ska den här typen av kostnader inte förekomma vid Lunds universitet.

Återbetalning av utländsk moms från EU-land

Har ditt kostnadsställe haft kostnader för utländsk moms? Vi har möjlighet att återsöka moms ni har kostnadsfört gällande konferenser, restauranger, hotell och liknande inom EU. Det gäller både fakturor i Lupin och i reseräkningar.

Läs mer om återbetalning av moms

Tips: Det finns numera en rapport i Raindance där du kan söka fram sådana här fakturor från Lupin för ditt kostnadsställe. Den är begränsad till fakturor från andra EU-länder och förinställd på de konton som det är mest troligt att fakturorna är konterade på. Rapporten hittar du här: Uppföljning/Frågor & analys/Fakturor/Leverantör/"Uppföljning EU-fakturor återbetalning moms". I rapporten kan du dyka vidare via kolumnen RD Faktnr till fakturans konteringsrader.

Skicka in fakturor med fakturadatum 2016 senast 31 augusti. Obs! Säkerställ att fakturan inte krediterats eller vidarefakturerats innan du skickar in den.

Skatt på kemikalier i viss elektronik

Från den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter.

Eftersom universitetet för in och tar emot skattepliktiga elektronikvaror yrkesmässigt från ett annat EU-land är vi skyldiga att betala denna skatt.

För skattepliktiga vitvaror ska skatt på kemikalier i viss elektronik betalas med 8 kronor per kilogram (kg) av varans nettovikt. För övriga skattepliktiga elektronikvaror ska skatt på kemikalier i viss elektronik betalas med 120 kronor per kilogram (kg) av varans nettovikt. För att en vara inte ska få en oproportionerligt hög skatt begränsas skatten till maximalt 320 kronor per vara.

Avdrag får göras med 50 procent alternativt 90 procent av skattebeloppet om varan inte innehåller vissa grupper av flamskyddsmedel. Avdragets storlek beror bland annat på vilken grupp av flamskyddsmedel som varan inte innehåller.

Vi kommer att ansöka om att bli sk lagerhållare och hantera denna skatt på sektion Ekonomi. Beträffande skattepliktiga elektronikvaror inom EU kommer vi att utgå från intrastatredovisningen med komplettering av information för eventuellt avdrag, varför det är viktigt att intrastatredovisningen sköts på rätt sätt. När det däremot gäller varor utanför EU är vi beroende av att du som beställare skickar in information till oss (maila till lev [at] eken [dot] lu [dot] se) som underlag för beräkning. Den beräknade skatten kommer att bokföras på samma aktivitet som inköpet av varan skett ifrån och blir en ökad kostnad för inköpet.

Då syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel och skatteberäkning och insamling av underlag är en krävande procedur uppmanar vi er att i undantagsfall köpa den här typen av varor från andra länder och i första hand använda er av våra avtalsleverantörer på området.

Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Namnbyte på aktiviteter

Namnbyten på aktiviteter ska undvikas så långt det är möjligt eftersom detta försvårar uppföljning av aktiviteten och aktivitetens historik. Att byta namn till exempel till ANVÄND EJ är inte tillåtet. Dock kan man tänka sig att man gör ett tillägg till aktivitetens namn för att förtydliga att den inte ska användas i till exempel Lupin.

Lista makulerade fakturor

Tänk på att varje månad kontrollera om du har missat att färdigställa någon extern kundfaktura, internfaktura eller rekvisition:

Inför periodstängning - extern kundfaktura (PDF 278 kB)

Efter periodstängning kan du kontrollera om någon av dina fakturor eller rekvisitioner blivit makulerade på den lista sektionen Ekonomi publicerar på Ekonomiwebben, t ex på sidan om kundfakturor:

Kundfaktura

Lista över artiklar med tillhörande konto

På Ekonomiwebben finns en lista med de artiklar och kopplade konton som finns att välja när du ställer ut kundfakturor och internfakturor. Artikellistan i Raindance får du upp när du ändrar radtyp på fakturaraden. När du väljer en artikel så visas kontot automatiskt i konteringen.

Lista över artiklar i Raindance (PDF 219 kB)

En påminnelse om rutinen vid externt samköp

I första hand hanteras externa samköp redan i Lupin, men om du i efterhand ska fördela en leverantörsfaktura bland flera avdelningar så ställer du ut en internfaktura i Raindance. Tänk då på att använda fakturatypen Externt samköp och ange kostnadskontot som du använder på en textrad bland fakturaraderna så att mottagaren lätt kan välja samma i Lupin.

Open Access - rekommendation från SUHF

I ett Ekonominytt tidigare i år meddelade vi att det finns ett konto (57170) där kostnader för Open Access-publiceringar ska konteras. Nu har SUHF också kommit med en rekommendation och mer information kring Open Access.

Ekonominytt om Open Access

Rekommendation från SUHF angående Open Access (PDF 152 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomis öppettider under sommaren

Under veckorna 31-32 har sektion Ekonomi begränsad service när det gäller utbetalningar som t.ex. laddning av ICA-kontantkort och förmedling av Eurocardkonton.

Servicetelefonen är öppen på förmiddagarna hela sommaren, men under följande perioder är den stängd på eftermiddagarna:

 • Val 1 (leverantörsfakturor): 10 juli - 11 augusti.
 • Val 2 (kundfakturor och inbetalningar) och val 3 (redovisning): 17 juli - 11 augusti.

E-postmeddelanden besvaras hela dagen.

Senaste artiklar

2017-12-11
Ändrade öppettider 14 december
Ändrade öppettider 14 december
2017-12-08
Materialet från Ekonomidagen 30 november 2017
Materialet från Ekonomidagen 30 november 2017
2017-11-28
Ekonomidag 30 november
Ekonomidag 30 november
2017-11-15
Transaktionerna är nu på plats i EOS
Transaktionerna är nu på plats i EOS
2017-11-15
Inför helårsbokslutet den 31 december 2017
Inför helårsbokslutet den 31 december 2017

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 196 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 152 kB)