Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Intäkter

Det finns flera regelverk som styr hur vi klassificerar universitetets intäkter. Här kan du läsa mer om anslag, bidrag, uppdrag och övriga avgiftsintäkter.

Bland annat styr följande regelverk klassificeringen av intäkter:

 • Anslagsförordningen/Regleringsbrev
 • Avgiftsförordningen
 • Kapitalförsörjningsförordningen
 • Ekonomistyrningsverkets riktlinjer

Sektionen Ekonomi har sammanställt ett frågeträd du kan använda för att klassificera din intäkt:

Anslag

Anslag regleras i Anslagsförordningen (2011:223).

Läs mer om Anslag

Bidrag

Ekonomistyrningsverket definierar bidrag som medel mottagna utan krav på motprestation, detta är det avgörande kriteriet när du ska klassificera mottagna medel som bidrag eller uppdrag. Men det finns fler kriterier som spelar in:

Läs mer om bidrag och uppdrag

Avgiftsfinansierad verksamhet enligt regleringsbrevet

I universitetens regleringsbrev, bilaga 4, anges att myndigheterna får bedriva följande verksamhet:

 • Beställd utbildning (konto 33100, verksamhet 58): högskoleutbildning enligt avtal med annat lärosäte enligt överenskommelse med det andra svenska lärosätet eller med ett utländskt lärosäte. Krav på full kostnadstäckning.
 • Uppdragsutbildning (konto 33200, verksamhet 54) enligt förordningen 2002:760 om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Uppdragsutbildningen hanteras av LUCE som vidarefördelar intäkten till institutionen. Observera att Lunds universitet har en policy för uppdragsutbildning - se Regelverket. Krav på full kostnadstäckning.
 • Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter (konto 33600, verksamhet 11): Faktureras av sektionen Ekonomi. Krav på full kostnadstäckning.
 • Uppdragsforskning (konto 33300, verksamhet 55): Krav på full kostnadstäckning.
  Läs mer om uppdragsforskning och hur du skiljer den från bidrag
 • Högskoleprov (konto 31121, verksamhet 11): Redovisas av sektionen Student och utbildning.
 • Upplåtande av bostadslägenheter (konto 33500): Lunds universitet får ingå hyresavtal för bostadslägenheter för att upplåta lägenhet i andra hand till utländska studenter inom utbytesprogram med andra länder och till gästforskare vid universitetet, under förutsättning att de inte är anställda vid universitetet. Dessa intäkter får disponeras i verksamheten och innebär inte krav på full kostnadstäckning. Redovisas på den verksamhet där kostnaden uppstår. 
 • Biljett- eller programintäkter (konto 33510): Gäller försäljning av biljetter eller program vid slutproduktioner för avgångsstudenter inom konstnärlig utbildning. Dessa intäkter får disponeras i verksamheten och innebär inte krav på full kostnadstäckning. Redovisas på den verksamhet där kostnaden uppstår. 
 • Inträde till museum (konto 33530). Lunds universitet får ta ut avgifter i sin museiverksamhet. Dessa intäkter får disponeras i verksamheten och innebär inte krav på full kostnadstäckning. Redovisas på den verksamhet där kostnaden uppstår.

För de fyra förstnämnda uppdragsverksamheterna gäller full kostnadstäckning. För Högskoleprovet finns det reglerat i regleringsbrevet hur mycket man får ta betalt. För övriga finns det alltså inget krav på full kostnadstäckning.

Övriga avgifter

Det är även tillåtet med mindre intäkter av andra slag, t ex offentligrättsliga avgifter, §4-intäkter (Avgiftsförordningen) såsom konferensavgifter, rådgivning och kompendier, samt avgifter inom biblioteksverksamheten.

Läs mer om övriga avgifter

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Sektionen Ekonomi

Avdelningen Inbetalningar och redovisning

Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF 36 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 36 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 64 kB)