Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Redovisning - allmänt

Här kan du läsa övergripande information om regler och förordningar som styr universitetets redovisning.

Enhetlig hantering – köpa/sälja/dela/rätta

Ekonomiskt ansvar och intern kontroll

Arkivering av räkenskapsmaterial

Läs om intäkter: Anslag, bidrag, uppdrag och övriga avgifter

Mer text tillkommer efterhand.

Statsredovisning

Lunds universitet är en statlig myndighet och redovisningen följer därför gällande förordningar, regleringsbrev och de föreskrifter Ekonomistyrningsverket (ESV) ger ut till statliga myndigheter.

Ekonomistyrningsverket ger årligen ut en ekonomiadministrativ handbok som innehåller ett urval av de viktigaste förordningar och regler som gäller för statliga myndigheter.

Ekonomistyrningsverkets EA-handbok (extern webbplats)

Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) och Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) är två av de viktigaste förordningarna när det gäller hur redovisningen ska gå till inom statliga myndigheter.

Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring (FBF) (extern webbplats)

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) (extern webbplats)

Verksamhet vid Lunds universitet

Universitet och högskolor får förutom grundläggande utbildning och forskning finansierad med anslagsmedel bedriva följande verksamhet:

  • bidragsverksamhet - forskning finansierad med statliga eller icke-statliga bidrag. Här är det ekonomiska kravet att samtliga kostnader för denna verksamhet inklusive verksamhetens andel av gemensamma kostnader ska täckas av dessa medel (full kostnadstäckning).
  • uppdragsverksamhet - mot betalning tillhandahålla uppdragsgivare varor eller tjänster. Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning och ett nollresultat på några års sikt.
  • avgifter (§4-verksamhet) - försäljning av kompendier, publikationer, konferenser, mindre konsultuppdrag och annan liknande verksamhet redovisas under den verksamhet där kostnaden har uppstått/bokförts. Denna typ av verksamhet behöver, om den är av tillfällig natur eller mindre omfattning, inte uppfylla kravet på full kostnadstäckning. Institutionen beslutar själv om hela eller delar av självkostnaden ska täckas av avgiften.
Sidansvarig:

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Paradisgatan 5C

Internpost
Hämtställe 31

Vem kan jag kontakta vid frågor om ekonomi? A-Ö-lista (PDF 67 kB, nytt fönster)

Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF 36 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 36 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 64 kB)