Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ekonomisk uppföljning vid övergången till Ny Ekonomi 2016

På denna sida har vi ställt samman några frågor och svar som kan uppkomma när du ska följa upp din verksamhet och dina projekt under övergången mellan Raindance och Orfi.

Hur länge är Orfi och LUPP öppet?

Orfi och LUPP har nu stängt.

Var hittar jag Orfi-utfall efter 31 mars 2016?

Konverterat Orfi-utfall för 2015 kommer att finnas i Raindance och EOS i form av kodsträngssaldon per månad.

Konverterat Orfi-utfall för perioden 2004-2015 inklusive transaktioner kommer att göras tillgängligt i Kuben under våren 2016. Detta innebär inte att alla rapporter i Kuben kommer att innehålla data tillbaka till 2004 eller gå att fås på transaktionsnivå. I första hand kommer Kuben att täcka projektuppföljningsbehovet samt möjligheten att få jämförelsetal tillbaka i tiden.

Var hittar forskaren sin projektuppföljning (ersättning till LUPP) 2016?

I slutet av mars 2016 kommer det att finnas en rapport i Kuben som ersätter LUPP.

Hur vet forskaren var hen ska hitta de rapporter som ersätter LUPP?

Projekt Ny ekonomi 2016 kommer att gå ut till målgruppen forskare med information om nya projektrapporter i Kuben. Vi är naturligtvis också tacksamma om alla ekonomer hjälps åt med denna kommunikation.

Hur gör jag min budgetuppföljning och prognos 2016?

Budgeten för 2016 är lagd i den gamla ekonomimodellen. Budgeten kommer att översättas till den nya ekonomimodellen, så att t ex verksamhet 10 och 30 försvinner.

Vad betyder konvertering?

Konvertering betyder att den gamla ekonomimodellen översätts till den nya. I praktiken betyder det att dina aktiviteter i Orfi översätts till nya aktiviteter i Raindance enligt den information som lagts in i översättningsarbetet i Accessdatabasen.

När är konverteringen klar?

Konverteringen/översättningen påbörjas när bokslutet för 2015 är klart och tar tid att genomföra, så utfallsdata i våra olika system blir inte tillgängliga omedelbart 2016. När konverteringen i respektive system är klar skickas meddelande ut via Ekonominytt. Grov plan:

  • Översatta saldon för 2015 och IB 2016-01-01 inlästa i Raindance senast i slutet av februari och i EOS strax därefter.
  • Översatta saldon för 2004-2015 tillgängliga i Kuben senast i slutet av mars.
  • Översatt budget för 2016 i EOS inför kvartalsuppföljningen.

Hur gör jag om jag vill följa upp ett projekt som avslutas i början av 2016, dvs där det är bokföring både i Orfi och Raindance innan konverteringen är klar?

Om du ska återrapportera ett projekt i början av 2016, innan konverteringen är klar, måste du hämta utfallsdata i Orfi eller Kuben till och med 2015-12-31 och summera den med utfallsdata för 2016 från Raindance. Om du även måste redovisa transaktioner så tar du en transaktionslista för händelser till och med 2015-12-31 i Orfi eller Kuben och en transaktionslista för händelser från och med 2016-01-01 i Raindance.

Vilken rapport ska jag ta i Raindance för att komplettera projektuppföljningen med utfallsdata på 2016?

Använd den specialbyggda projektrapporten. Information om var du hittar den och hur du ska använda den meddelas via nyhetsbrev.

Pengaktuellt 326 (PDF 671 kB)

Vad betyder det för mig rent praktiskt att konverteringen är klar?

I Raindance kan du i rapporter se översatt utfallsdata per kodsträngssaldo för varje månad 2015.

I EOS i samband med att du följer upp ditt första kvartalsbokslut kan du se översatt utfallsdata per kodsträngssaldo varje månad 2015 och en konverterad budget för 2016.

I Kuben kan du se översatt utfallsdata för 2004-2015.

Var hittar jag historisk utfallsdata per projekt enligt nya ekonomimodellen?

Om du har en aktivitet/ett projekt som du bokför på 2016 och vill följa upp bakåt i tiden kommer du att kunna göra uppföljning i Kuben när konverteringen är genomförd. Detta beräknas vara klart under första kvartalet.

Var hittar jag historisk utfallsdata för min avdelning/institution enligt den nya ekonomimodellen?

Du kommer så småningom också att kunna följa din avdelning/institution bakåt i tiden i rapporter i Kuben. OBS, då vi har ändrat ekonomimodell, så kan vissa jämförelser bakåt i tiden bli svårtolkade. Inte minst för aktiviteter som har varit knutna till flera verksamhetsgrenar.

Hur hanteras avslutade aktiviteter i historisk data, t ex när jag vill följa hela min institution bakåt i tiden?

Vid konverteringen översätts alla kombinationer av kostnadsställe – verksamhet - aktivitet som ”levde” per 2015-12-31 och/eller påverkat resultaträkningen under 2015. Övriga översätts mot en ”dummyaktivitet” så att institutionen som helhet ska vara möjlig att följa upp.

Vilka ekonomiska rapporter kommer att finnas i Kuben, och när kommer de att vara tillgängliga?

I Kuben kommer bland annat att finnas balans- och resultatrapporter för uppföljning av institutionens/motsv verksamhet, återrapporteringsrapporter till bidragsgivare och en projektdashboard. Rapporterna kommer att börja lanseras under första kvartalet. Projektdashboarden beräknas vara i drift under första halvåret 2016.

När kan jag hitta 2016 års utfall i Kuben?

Utfall för 2016 kommer att finnas i den nya databasen i Kuben, tillsammans med konverterad utfallsdata för 2004-2015. Detta blir tillgängligt när de första rapporterna börjar lanseras. De första rapporterna beräknas vara klara under första kvartalet.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Postadress
Lunds universitet
Sektionen Ekonomi
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Paradisgatan 5C

Internpost
Hämtställe 31

Vem kan jag kontakta vid frågor om ekonomi? A-Ö-lista (PDF 67 kB, nytt fönster)

Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF 36 kB, nytt fönster)

Sektionen Ekonomi
Lunds universitet
Box 117, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Fax: 046-222 45 37, Hämtställe 31
Telefonträd servicetelefon 046-222 46 00 (PDF - 36 kB)
Kontakta oss A-Ö (PDF - 64 kB)